Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

Bij de scheiding binnen onze gemeente, augustus 2004, is er een Stichting Vermogens Beheer opgericht. Deze Stichting beheert de bankrekeningen van de kerkvoogdij en de diaconie. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de penningmeesters van diaconie en kerkvoogdij.
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

P. Davelaar, voorzitter
C. van Maanen, secretaris
H. van Vliet, penningmeester
G.J. van Holland, lid
J.H. de Jong, lid