De kerkvoogdij heeft tot taak er voor te zorgen dat het werk in de gemeente voortgang mag hebben. In de eerste plaats valt hierbij te denken aan de verkondiging van Gods Woord op de zondagen, maar ook alle overige activiteiten die er in de week plaats vinden.
 
De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de stoffelijke en financiële zaken in de gemeente. U mag hierbij denken aan de ruimte, het meubilair en de faciliteiten om de kerkdiensten en overige activiteiten te kunnen organiseren.
 
Om dit alles te kunnen realiseren worden er zondags collecten gehouden, waarbij de 2de collecte iedere zondag bestemd is voor het werk van de kerkvoogdij. Ieder jaar wordt u benaderd voor een vrijwillige bijdrage en ook op andere wijzen wordt er om een gift voor de kerk gevraagd. 
De kerkvoogdij bestaat uit 6 personen, waarvan er 1 ouderling is vertegenwoordigd vanuit de kerkenraad.
 
De kerkvoogden zijn:
 
H. van Vliet, Vellengastraat 11, 3785 LA Zwartebroek, tel. 0342-462125 (penn.)
C. van Maanen, Hoevelakenseweg 146, 3784 WK Terschuur,  tel. 0342-421239 (secr.)
G.J. van Holland, Platanenstraat 48, 3785 LE Zwartebroek, tel. 0342-462017 (voorz.)
P. Davelaar, Broekhuizenstraat 2, 3784 WT Terschuur, tel. 0342-462719
R.H. Brons, Hoevelakenseweg 169, 3784 WH Terschuur, tel. 0342-443942
 
 
Kerkvoogd vanuit de kerkenraad:
 
E.G. Berkhof, Platanenstraat 92, 3785 LG Zwartebroek, tel. 0342-461861
 
De kerkvoogdij vergadert gemiddeld één keer per maand. Minimaal één keer per jaar, maar meestal vaker, wordt vergaderd samen met de kerkenraad. Ouderling Berkhof is volwaardig lid van de kerkenraad. Op deze wijze worden de kerkvoogdijzaken steeds binnen de kerkenraad besproken.
De kerkvoogden worden door de gemeenteleden verkozen volgens dezelfde procedure als de kerkenraad. 

Aanvullende gegevens