Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

Om te komen tot een eigen onderkomen heeft de kerkvoogdij in het verleden een bouwfonds opgericht. Binnen dit bouwfonds willen we sparen voor een eigen onderkomen. We doen dit door maandelijks een collecte te houden voor het bouwfonds. Iedere eerste zondag van de maand was de derde collecte bestemd voor dit doel. Omdat het kerkgebouw nu gerealiseer is heeft de kerkvoogdij het fonds hernoemt naar Rente en aflossing. Ook kunt u een gift geven via kerkenraadsleden of op de bankrekening NL58 ABNA040 3682185 Sommige gemeenteleden maken maandelijks een bedrag over op deze bankrekening. Dit is een mooie manier om mee te sparen. Misschien voor u ook een mogelijkheid?

Jaarlijks terugkerende acties t.b.v. Rente en Aflossing:

In het voorjaar, meestal de derde zaterdag in april wordt er een Boerenerfmarkt gehouden.
In de zomermaanden wordt er een fietstocht uitgezet en tevens een kleine verkoping gehouden.
In de week tussen kerst en jaarwisseling verkopen we in de beide dorpen en het buitengebied huis aan huis oliebollen.

Doorlopende acties:

Naast deze genoemde activiteiten worden er door verschillende gemeenteleden ook acties georganiseerd.

Kaarten en snoep verkoop:

Tijdens de verkoop van collectebonnen op de eerste en derde maandag van de maand worden er rollen snoep verkocht.
Ook worden er diezelfde avonden pakjes kaarten verkocht. Het is goed om bij bepaalde gelegenheden kaarten te versturen. Door de kaarten hier te kopen steunt u er ook nog eens het fonds mee.
 
 
Taartenactie:
Ook willen wij u attenderen op de taartenactie die ten bate van het fonds voor Rente en Aflossing komt. Enkele dames willen als u wat te vieren heeft of gewoon zin heeft in een lekkere taart, deze graag voor u bakken. Een bestelformulier met daarbij alle prijzen kunt u aanvragen bij één van de hiergenoemde contactpersonen. Wanneer u taarten wilt bestellen dan kunt u dit doen bij mevr. G. v/d Berg-Brouwer (tel. 461922) of mevr. H. Wassink-Hendriksen. (tel. 461882). Het bestelformulier kunt u ook hier downloaden