In het winterseizoen komen we als mannenvereniging eens per twee weken samen in de Sionskerk op de woensdagavond.

Het is de bedoeling met de hulp van de Heere een Bijbelstudie te bespreken aan de hand van een inleiding. Het is immers belangrijk om bezig te zijn met het onderzoek van het Onfeilbaar Woord van God.

Dit onderzoek moet ons klein maken en op de knieƫn brengen voor de Grote God, de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Onze bede is dan ook dat Hij ons licht en wijsheid wil schenken bij het lezen en onderzoeken van Zijn Onfeilbaar Woord.

Wij verwachten dat de leden onze avonden trouw zullen bezoeken. Maar ook u die dit leest nodigen we van harte uit om eens - geheel vrijblijvend - een avond mee te maken en zo een indruk te krijgen van wat een verenigingsavond inhoud.

Van harte uitgenodigd door het bestuur, dat bestaat uit:
Ds. S.T. Lagendijk (voorzitter)
Dhr. R. Stark (2de voorzitter)
Dhr. G. v.d. Berg (secretaris)
Dhr. A. Zwaan (penningmeester)
Dhr. H. Nap (algemeen adjunct)

Aanvullende gegevens