Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

Digitale invulling in verband met corona-maatregelen

Nu fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is, bieden we een digitale Bijbelstudieavond aan, samen met de vrouwenvereniging en met medewerking van de dominee. Van harte welkom. Meer informatie kunt u hier vinden.

 

Mannenvereniging

In het winterseizoen komen we als mannenvereniging eens per twee weken samen in de Sionskerk op de woensdagavond.

Het is de bedoeling met de hulp van de Heere een Bijbelstudie te bespreken aan de hand van een inleiding. Het is immers belangrijk om bezig te zijn met het onderzoek van het Onfeilbaar Woord van God.

Dit onderzoek moet ons klein maken en op de knieën brengen voor de Grote God, de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Onze bede is dan ook dat Hij ons licht en wijsheid wil schenken bij het lezen en onderzoeken van Zijn Onfeilbaar Woord.

Wij verwachten dat de leden onze avonden trouw zullen bezoeken. Maar ook u die dit leest nodigen we van harte uit om eens - geheel vrijblijvend - een avond mee te maken en zo een indruk te krijgen van wat een verenigingsavond inhoud.

Van harte uitgenodigd door het bestuur, dat bestaat uit:
Ds. W.F. 't Hart (voorzitter)
Dhr. M.N. de Goffau (2de voorzitter)
Dhr. G. v.d. Berg (secretaris)
Dhr. A. Zwaan (penningmeester)
Dhr. H. Nap (algemeen adjunct)