Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

Donderdag 23 februari Bijbelkring

We komen samen in de Sionskerk, aanvang 19.45 uur. Hieronder de liturgie en de vragen.
 

Bijbelkringavond                     Elia, een mens als wij V

 • Psalm 86: 4, 8
 • Gebed & Schriftlezing: 1 Koningen 18: 19-40
 • Psalm 135: 3
 • Inleiding
 • Elia, een mens zoals wij V

  Heere, wat goden mensen roemen, niemand is bij U te noemen

  1.            Het zwijgen op de Karmel

  2.            De keuze op de Karmel

  3.            Het oordeel op de Karmel

 • Vraagbespreking
 • Psalm 97: 1
 • Dankgebed
 • Onderlinge ontmoeting met koffie, thee en fris

Vragen ter voorbereiding, bespreking of verdere doordenking:

 1. Een berg, een man van God, het volk van Israël, een keuze die voorgehouden wordt. Waar herkennen we dat van? Wat is het verschil tussen daar en hier?
 1. Wat betekent het dat het volk zwijgt? Begrijpt u het volk? Begrijpt u uzelf als de keuze voorgehouden wordt wat uw reactie is? Wat vraagt de HEERE? Wat doet u met dát gegeven?
 1. Er is nog een keer sprake van een zwijgen op de Karmel. Wat houdt dat in?
 1. Wat vindt u van de manier hoe Elia omgaat met de Baälpriesters? Waarom?
 1. Hoe staan wij tegenover de cultuur van onze tijd?
 1. Wat zijn uw goden? Luisteren ze naar uw gebeden? Wat is nodig? Wat let u om dat te doen? Zegt u dat tegen de God Die altijd hoort?!
 1. Wat is voor u opvallend aan de manier waarop Elia het ataar herbouwt? Wat heeft de naam Jacob hierin te zeggen? En wat de naam Israël?
 1. Je kunt helemaal opgaan in een filosofische discussie of de bekering echt is van de Israëlieten hier. Is dat de bedoeling? Wat is dan de bedoeling? Belijdt u het mee: de HEERE is God?! Waarom wel/niet?