Online Bijbelstudieavond 13 januari

Nu we niet bij elkaar kunnen komen voor doordeweekse activiteiten, wordt er om de week op woensdagavond een digitale Bijbelstudieavond georganiseerd. Deze begint om 19.45 uur en is te volgen via de kerkradio en Youtube. Aan deze avonden werken de mannen- en vrouwenvereniging en de dominee mee. Iedereen is van harte welkom om digitaal aan te sluiten en mee te doen.

Het Bijbelgedeelte waar het deze avond over gaat is: 2 Samuël 6 en 7

 

Vragen:

1. Herkent u dat om in tijden van voorspoed de Heere te vergeten? Is het niet altijd zo dat het getal van degenen die bidden als ze in nood zijn, vele malen groter is, dan van hen die danken wanneer ze uitgeholpen zijn? (Luk. 17:12-19). Wat kunnen we hier van David leren?

2. Wat was de wezenlijke fout bij het vervoeren van de ark én de zonde van Uza? Was de Heere hier niet te streng? Of was er toch menselijke onbedachtzaamheid in het spel? (zie 1 Kron.15:13).

3. Wat was het grote verschil tussen David en Michal? Verstonden ze elkaar ten diepste wel?

4. Wat was de zonde van David dat hij het huis des Heeren niet mocht bouwen? Welke belofte kreeg hij toen? Zag dat alleen op Salomo of zijn er diepere lijnen te trekken? Welke lessen kunnen we nogmeer trekken uit deze geschiedenis?

Aanvullende gegevens