Header_HHGZwTSV_Joomla4_v1.png

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten.
De aanvangstijden zijn in principe 10.00 uur en 16.30 uur.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van (gast)voorgangers kunnen de aanvangstijden wijzigen. Zie hiervoor de kerkbode.
Op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond begint de kerkdienst om 19.30 uur.
Op nieuwjaarsmorgen, tweede feestdagen en Hemelvaartsdag begint de kerkdienst om 10.00 uur.
Op bid- en dankdagen wordt er een avonddienst gehouden die aanvangt om 19.30 uur.
’s Morgens om 9.30 wordt in de Hervormde Dorpskerk van Zwartebroek een dienst gehouden voor de beide scholen. Biddag is de tweede woensdag in maart, dankdag de eerste woensdag in november.