Bij huwelijks-, doop- en belijdenisdiensten wordt aan betrokkenen gratis een Cd van de kerkdienst verstrekt. Ook bij rouw in de kerk brengen ontvangt de naaste familie een Cd. Meerdere exemplaren zijn te koop. Ook als iemand bijzonder door een dienst is aangesproken kan er de wens zijn een Cd te bestellen. Dit is eveneens mogelijk.
U kunt u hiervoor wenden tot:

Dhr. A. Florijn, Delderveenweg 36, 3785 RC  Zwartebroek, tel. 0342-462296

De kosten bedragen € 5,00 per CD.
CD's worden niet verstuurd en kunnen na het maken van een afspraak worden opgehaald.

Aanvullende gegevens