Huiswerk dinsdag 17 december

Leren: Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 58

Welke troost geeft het jou, dat er eeuwig leven is?

1. Nu voel ik al een begin van eeuwige vreugde in mijn hart

2. Straks krijg ik een geluk dat zo groot is, dat het ons grootste verwachtingen ver overtreft

3. Het grootste geluk is dat ik straks bij God zal zijn en Hem eeuwig de eer zal geven.

 

Of maken: 

Verwerkingsvragen op blz. 44 (vragen bij het volgende hoofdstuk)

 

Aanvullende gegevens