Huiswerk 5 februari

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 25

Als er maar één God is, waarom heb je het dan over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

1. Zo spreekt God over Zichzelf in de Bijbel

2. De drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) zijn samen de ene, ware God

Aanvullende gegevens