Huiswerk dinsdag 17 december

Leren Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 104

Wat eist God in het vijfde gebod van ons?

God gebruikt mijn vader en moeder, en anderen die gezag over mij hebben, om mij te regeren. Daarom:

1. Moet ik met respect, liefde en trouw met hen omgaan

2. Moet ik naar hen luisteren

3. Moet ik met hun zwakheden en gebreken geduld hebben

 

Óf maken:

Verwerkingsvragen op blz. 20

 

Aanvullende gegevens