Huiswerk dinsdag 12 november

Leren Mattheüs 22:36–40

Wat is het grote gebod in de wet? 

1. U zult de Heere, uw God, liefhebben 

met heel uw hart, 

met heel uw ziel 

en met heel uw verstand. 

Dit is het eerste en het grote gebod. 

 

2. En het tweede, hieraan gelijk, is: 

U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

 

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

 

Aanvullende gegevens