Huiswerk 5 februari

Heidelbergse Catechismus: vraag en antwoord 54

Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk?

1. Christus heeft uit alle mensen een Kerk uitgekozen.

2. Hij brengt Zijn Kerk bijeen door Zijn Woord en Heilige Geest.

3. Dat doet Hij vanaf het begin tot het einde van de wereld.

4. Hij beschermt en onderhoudt Zijn Kerk.

5. Ik ben van die Kerk een levend lid en zal dat eeuwig blijven.

Aanvullende gegevens