Tijdens de belijdeniscatechese wordt in 2 jaar de geloofsleer behandeld aan de hand van het Compendium van 'Aan Zijn Voeten' van ds. R. van Kooten. Hieronder tref je een schema aan van welk hoofdstuk je kunt voorbereiden. Lees voor elke les het hoofdstuk door wat aan de beurt is, en maak de vragen die bij avond 7 staan.

 

Planning belijdeniscatechisatie 2019-2020

Datum

Les

Titel

27-09-2019

Inl

Inleiding en kennismaking: Waarom doe je belijdenis?

04-10-2019

1

God openbaart Zich I: Algemene en bijzondere openbaring

11-10-2019

2

God openbaart Zich II: De inspiratie van de Bijbel

18-10-2019

3

God openbaart Zich III: De canon

25-10-2019

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m. herfstvakantie

01-11-2019

 

Geen belijdeniscatechisatie i.vm. zangavond

08-11-2019

 

Geen belijdeniscatechisatie i.vm. dankdag (meerderen uit de groep kunnen die week niet)

15-11-2019

4

Wat God van Zichzelf openbaart I: De Drie-eenheid

22-11-2019

5

Wat God van Zichzelf openbaart II: Gods eigenschappen

29-11-2019

6

Van de Schepping van alle dingen I: Schepping en engelenwereld

06-12-2019

7

Van de Schepping van alle dingen II: God schiep de mens naar Zijn beeld

13-12-2019

8

Gods vaderlijke voorzienigheid

20-12-2019

9

Gods levensverbond en ons verbreken ervan: De zondeval

 

 

Kerstvakantie

10-01-2020

10

Gods verkiezende liefde: De uitverkiezing

17-01-2020

11

Christus de Zoon van de levende God

24-01-2020

12

Het werk van Christus: Verzoening

31-01-2020

13

Christus deelt het heil uit: Het werk van de Heilige Geest

07-02-2020

14

Roeping en wedergeboorte

14-02-2020

15

Het ware geloof: Geloof

21-02-2020

16

Het ware geloof: Bekering

28-02-2020

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m. voorjaarsvakantie

06-03-2020

Vrij

Vrij onderwerp

 

 

 

 

 

Daarna: avonden (hetzij belijdeniscatechisatieavonden of Bijbelstudieavonden, in overleg met de groep)

Aanvullende gegevens