Zesjaarlijkse stemming

De zes jaarlijkse stemming, die in november 2020 had moeten plaatsvinden, is door de corona maatregelen uitgesteld. De kerkorde schrijft voor dat deze gehouden dient te worden tussen 5 juni 2021 en 1 oktober 2021. Voor deze verkiezingen is een zgn. stembusverkiezing toegestaan. Alle stemgerechtigde lidmaten worden opgeroepen om zijn of haar stem uit te brengen.
 
Er zijn 3 mogelijkheden waaruit kan worden gekozen.  1. Kerkenraad en gemeente. 2. Kerkenraad. 3. Gemeente. 
      
In de vorige zes jaarlijks stemming in onze gemeente is er gekozen voor optie: 1. Deze optie heeft ook de voorkeur van de kerkenraad.
Wilt u meer lezen over de zes jaarlijks stemming, dan kunt u dit lezen in de kerkorde ordinantie: 3. https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Kerkorde/Nieuwe_website/Ordinantie_3.pdf. 
 
De zes jaarlijkse stemming wordt gehouden op donderdag 23 september in de Sionskerk.
U kunt uw keuze kenbaar maken op 2 momenten. s’ Middags van 15.30 uur tot 16.30 uur en s’ avonds van 18.30 uur tot 19.30 uur.
 
De kerkenraad rekent op uw komst.

Aanvullende gegevens