Zondag morgendienst

Votum en groet

Zingen:                           Ps. 65:1
Wet
Zingen:                           Ps. 139:14

Gebed

Schriftlezing:                Gal. 5:1-14

Zingen:                           Ps. 42:7

Preek   

Zingen:                           Ps. 42:5

Lezen tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Bediening Heilig Avondmaal

Lezen aan de tafel: Psalm 130

Zingen aan de tafel: Ps. 130:3

Lezen slot formulier

Dankgebed uit formulier

Zingen:                           Ps. 36:2

Zegen 

Thema: Wij verlangen ernaar om rechtvaardig te worden

Werkblad bij de dienst voor kinderen
Werkblad Avondmaalsformulier
 

Zondag middagdienst

Votum en groet
Zingen:                           Ps. 103:10
Geloofsbelijdenis
Zingen:                           Ps. 95:2
Gebed
Schriftlezing:                  Galaten 5
Zingen:                           Ps. 72:4
Preek  
Zingen:                           Ps. 98:4
Gebed
Zingen:                           Ps. 97:1
Zegen

Thema: Geloof werkt door de liefde

1.De bron: de liefde van God

2.De uitwerking: liefde die in de praktijk wordt gebracht

Werkblad bij de dienst voor kinderen

Vragen voor een gesprek nav de preek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende gegevens