Liturgie

Votum en groet
Zingen:                        Ps. 79:6Het zout van de wereld
Wet
Zingen:                        Ps. 116:1
Gebed
Schriftlezing:               Lukas 14:25-35
Zingen:                        Ps. 69:4, 13
Preek  
Zingen:                        Ps. 43:4
Gebed
Zingen:                        Ps. 43:5
Zegen

Thema: Drie vragen aan mensen die Jezus willen volgen:
Punten:
1. Heb je Hem lief boven alles?
2. Ben je bereid om de kosten te dragen?
3. Ben je bereid om als zout de wereld om je heen smaak te geven?

 

Vragen/opdrachten voor kinderen

  1. Aan het begin van de preek gaat het over twee plaatjes. Maak een mooie tekening van die twee plaatjes.
  2. Tijdens de dienst zingen we psalmen. Sommige psalmen hebben een mooie uitleg en kleurplaat die kan je uitprinten en inkleuren.
  3. Sommige mensen die de Heere Jezus volgen, hebben het heel erg moeilijk. Ze zitten in de gevangenis of worden geplaagd. Kies een mooie kaart uit, of maak zélf een mooie kaart, om naar iemand te sturen die in de gevangenis zit omdat hij/zij de Heere Jezus volgt. Wat zou je tegen hem of haar willen zeggen? Schrijf dat achterop de kaart of laat je vader/moeder dat achterop de kaart schrijven. Je vader/moeder kan hier adressen vinden van vervolgde christenen, die graag een kaart krijgen. Zij zijn vast heel blij om een kaart van jou te krijgen!

 

Vragen voor jongeren

Bij de volgende preek hoop ik vragen voor jongeren te maken.

 

 

Aanvullende gegevens