Zondag morgendienst

Votum en groet
Zingen:                           Ps. 25:10
Wet
Zingen:                           Ps. 31:17
Gebed
Schriftlezing:                Lukas 18:35-43
Zingen:                           Ps. 146:3, 6, 8
Preek   
Zingen:                           Ps. 34:2
Gebed
Zingen:                           Ps. 34:1             
Zegen

Thema: Jezus laat blinden zien
Punten:
1. Het wonder dat Jezus doet
2. De les voor de discipelen
3. Het resultaat van Jezus’ werk

 

Zondag middagdienst

Votum en groet
Zingen:                           Ps. 119:53
Geloofsbelijdenis
Zingen:                           Ps. 33:2
Gebed
Schriftlezing:                Psalm 119:97-112
Zingen:                           Ps. 105:3, 5
Lezen NGB artikel 3 t/m 6
Preek   
Zingen:                           Ps. 56:5
Gebed
Zingen:                           Ps. 119:84
Zegen

Thema: De Bijbel is Gods Woord
Punten:
1. In de Bijbel spreekt God tot ons
2. Welke Bijbel?
3. Hoe weet ik dat de Bijbel Gods Woord is?

Vragen voor een gesprek naar aanleiding van de preek

Werkblad bij de dienst voor kinderen 

Bijbelboeken leren

1. Print het bestand uit door op de bovenstaande link te klikken.

2. Zeg elke morgen en elke avond 1 plank met Bijbelboeken op. Doe dat een week lang.

3. Leer de volgende week er 1 plank bij. Dus dan zeg je 2 planken op. Wanneer de plank veel bijbelboeken heeft verdeel je de plank in 2 gedeeltes en doe je 2 weken over 1 plank.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende gegevens