Liturgie zondagmorgen 15 januari 2023

 • Psalm 103: 1 (voorzang)
 • Psalm 103: 2, 5, 6
 • Psalm 143: 2, 8
 • Psalm 40: 4, 5
 • Psalm 65: 2, 3
 • Psalm 86: 3, 6

Schriftlezing: Johannes 1: 19-34, tekst vers 29b

Thema: Zie het Lam van God

1. Tussen Egypte en KanaƤn

2. Tussen geboorte en sterven

Vragen ter voorbereiding, verdere doordenking, om met elkaar of met de HEERE over door te spreken: 

Voor de kinderen

 1. Ken je de tekst van vanmorgen uit je hoofd? Anders is het mooi om die te leren!
 2. Aan welke Bijbelse beelden moet je denken bij een lam?
 3. Van wie vergeeft Jezus de zonden?
 4. Hoe weet je of je zonden vergeven zijn?
 5. Wat gebeurt er als Jezus je zonden vergeeft?

Voor de jongeren en de ouderen

 1. Een bekende tekst vanmorgen. Welke dingen waren er bekend? Welke dingen waren er nieuw?
 2. Hoe 'zie je' op het Lam van God? Wat vind je daar moeilijk aan?
 3. Welke beelden uit het Oude Testament zitten allemaal verscholen in het Lam van God? Wat zeggen die voor toen en voor vandaag?
 4. Wat bedoelt Johannes met 'wereld'? Wat zegt dat je? Wat betekent Johannes 3: 16 en 18 in dit verband?
 5. Denk eens na over het feit dat de Israƫlieten in het Oude Testament voor elke zonde een apart lam nodig hadden en over de werkelijkheid dat Jezus Christus het Lam is voor al onze zonden.

Liturgie zondagmiddag 22 januari 2023

Voor deze dienst is een liturgie beschikbaar, die u/jij ook in de kerk ontvangt:

20230129_-_Liturgie_themadienst_29-1-23.docx

 • Psalm 105: 5 (voorzang)
 • Psalm 93: 1, 2, 3, 4
 • Psalm 66: 5
 • Psalm 142: 1, 2, 4, 5, 7
 • Psalm 68: 10
 • Psalm 75: 1

Schriftelzingen: Handelingen 27: 21-25, 38-44; Handelingen 28: 1-10, tekst: 27: 24, 44b; 28: vers 4-5

            Leven met Jezus is vol gevaren, maar met een behouden toekomst

 1. Schipbreuk
 2. Eilandangst
 3. Redding
Zondagsdienst
Nu we weer naar de kerk kunnen gaan,  worden er geen werkbladen meer gemaakt.
Op de 2e pagina kan je wel allerlei algemeen materiaal vinden wat gebruikt kan worden tijdens de dienst.
Vooral de kerkboekjes zijn een aanrader!
 

 

Aanvullende gegevens