Tijdens de zomervakantie zijn er geen werkbladen bij de dienst

Zondag morgendienst

Votum en groet
Zingen:             
Wet
Zingen:             
Schriftlezing:   
Zingen:             
Preek   
Zingen:             
Gebed
Zingen:             
Zegen

Thema:

Zondag middagdienst

Votum en groet
Zingen:                          
Geloofsbelijdenis
Zingen:                           
Gebed
Schriftlezing:                
Zingen:                           
Preek   
Zingen:                           
Gebed
Zingen:                           
Zegen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende gegevens