Benefiet korenconcert t.b.v. Woord en Daad op D.V. 14 juni


Op vrijdag 14 juni a.s. geeft het koor Oriolus uit Maarn in samenwerking met het mannenensemble Cantare uit Woudenberg, beiden onder leiding van André van Vliet, een benefietconcert in de Sionskerk in Terschuur.

Medewerkenden zijn organist Bertus Lap en panfluitiste Noortje van Middelkoop.

Tijdens dit benefietconcert worden gelden ingezameld voor de stichting Woord en Daad ten behoeve van het project hulp aan Zuidelijk Afrika: Mozambique, Malawi en Zimbabwe naar aanleiding van de orkanen Idai (14 maart) en Kenneth (29 april) die op over Mozambique, Zimbabwe en Malawi trokken.

Tijdens het concert zal mw. Rina Molenaar van Woord en Daad informatie over het project geven. Koorleden, dirigent en musici verlenen belangeloos hun medewerking aan het concert!

De toegang is gratis.

Er wordt gecollecteerd voor dit project van Woord en Daad. Na het concert is er gratis koffie, thee en fris. Aanvang om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. 

 

 

Benefiet concert

 

Raambiljet Sietze de Vries 21 mei 2021 


 

 Raambilljet Harm Hoeve 26 maart 2021


 

Klaarzetten kerkzaal

Voor het klaarzetten van de kerkzaal rekenen we op D.V. zaterdag 15 september om 18.30 uur op groep 3 (dhr. J. Kortus (jr)). De volgende personen worden dan verwacht: Chris Veldhuizen, dhr. P v/d Meijde, dhr. H. Nap.

Op D.V. zaterdag 22 september is de opening van het winterwerk gepland. De stoelen zullen dan klaargezet worden door de aanwezigen op deze avond.

Als u afwezig bent, vragen wij u om zelf te ruilen met iemand uit een andere groep of op andere wijze voor vervanging te zorgen.

Verkoop collectebonnen

Op D.V. maandag 17 september zal er weer een verkoop collectebonnen plaatsvinden. De verkoop vindt zoals gebruikelijk plaats in onze tijdelijke locatie aan de Tolboomweg 3, van 19.00 uur tot 19.45 uur. Wij verkopen bonnen met een waarde van € 0,50 van € 1,00 en van € 2,50.

U kunt bonnen kopen in vellen van 20 stuks. Betalen kan contant, via een bankoverschrijving of door vooraf het bedrag over te maken via telebankieren. Bankrekeningnummer voor de collectebonnen 5810.42.379

Verkoop snoep en kaarten

Tijdens de collectebonnen verkoop is er ook weer gelegenheid om snoep en kaarten te kopen. Het is bij ziekte (lichamelijk of psychisch) altijd fijn om medeleven te ondervinden en dat kan al met het versturen van een kaartje. Doet u ook mee? U steunt hiermee het bouwfonds. Ook worden rollen snoep verkocht. Velen hebben de weg naar de snoepverkoop al gevonden. Wanneer u rollen snoep en kaarten koopt, steunt u daarmee eveneens het bouwfonds van onze gemeente. Tevens kunt u waardebonnen kopen voor een taart. Dit is ook leuk om cadeau te geven.

Verjaardagsfonds

De opgehaalde zakjes van het verjaardagsfonds over de maand augustus willen we graag tellen op maandag 17 september. Graag de zakjes inleveren tijdens de verkoop collectebonnen. Als dit niet lukt kunt u ze ook voor deze datum afgeven bij commissielid van Vliet.

Collecten maart

De collecte opbrengst van de verschillende diensten gedurende de afgelopen maand maart geven wij u graag weer door. Als gemeenteleden bracht u via de verschillende collecten de volgende bedragen bijeen:

Kerkvoogdij collecten € 806,61

Bouwfonds € 638,50

Jeugdwerk € 233,70

Woonvergoeding predikant € 206,86

Instandhouding predikantsplaats € 267,20

Het maandtotaal van de collecten voor het werk in eigen gemeente komt hierbij op € 2.152,87.

Allen die aan dit prachtige resultaat hebben bijgedragen willen we hiervoor hartelijk dank zeggen.

Bereikbaarheid tijdens de diensten

Wanneer u tijdens de kerkdiensten telefonisch contact wilt hebben met de dienstdoende koster kunt u bellen naar het telefoonnummer 06-23707981.

Opnamen van diensten

Wanneer u een cassettebandje of een CD van een kerkdienst wilt hebben, dan kunt u deze bestellen bij dhr. E.G. Berkhof (461861) of bij dhr. A. Florijn (462296). De kerkdiensten en ook de jongerenavonden zijn op te halen op de website. U kunt deze dan opslaan op uw eigen computer of u kunt dan zelf een CD maken.

 

De kerkvoogdij

Aanvullende gegevens