Elke 4 weken komt in het winterseizoen de jongerengesprekskring bij elkaar. Samen met andere jongeren en jongvolwassenen (18 t/m 35 jaar) bestuderen we de Bijbel en spreken we door over wat de Bijbel tot ons persoonlijk te zeggen heeft. De avonden worden gehouden in de Sionskerk en zijn op donderdag en beginnen om 20:00 uur.
 

Datum

Behandelen

6 oktober 2016

Romeinen 4

10 november 2016

Romeinen 5

15 december 2016

Romeinen 6

2 februari

Romeinen 7

2 maart

Romeinen 8

 

 

Aanvullende gegevens